onsdag 11 november 2009

Farliga leksaker Brio

Här följer en lista över leksaker som återkallats p g a de kan utgöra en fara för barnet. Har du någon av dessa bör du gå tillbaka till butiken där du köpt leksaken. I de flesta fall är risken för fara väldigt liten. Man bör ändå ta det hela på största allvar.


Bunny

BRIOs dragleksak i form av en kanin som kan användas som dragleksak lanserades 2008.

Det har nu visat sig att BRIO konsument mottagit ett antal klagomål på Bunny 30115. Av klagomålen framgår att den vita kula som utgör svans, vid kraftigt slag (om den t.ex. tappas i golv från hög höjd) kan lossna och på så sätt bli en s.k. smådel med risk för kvävning.

Pull along bunnies
Det har nu visat sig att BRIO konsument mottagit ett antal klagomål på den lilla kaninen. Av klagomålen framgår att den vita kula som utgör svans, vid kraftigt slag (om den t.ex. tappas i golv från hög höjd) kan lossna och på så sätt bli en s.k. smådel med risk för kvävning.

Stacking Penguine

BRIOs plockleksak i form av en Pingvin med olikfärgade ringar som kan staplas på varandra lanserades 2008.

Det har nu visat sig att BRIO Konsument mottagit ett antal klagomål på Stacking Penguine 30198. Av klagomålen framgår att den gula näbben på den stora pingvinen, vid kraftigt slag (om den t.ex. tappas i golv från hög höjd) kan lossna och på så sätt bli en s.k. smådel med risk för kvävning.

Brio dragsnigel
BRIOs dragleksak i form av en snigel med en lös bjällerskallra på ryggen lanserades 2005. När barnet drar snigeln efter sig, rullar skallran och ett mjukt bjällerljud hörs. Det har nu visat sig att BRIO Konsument mottagit ett antal klagomål på Dragsnigel 30368. Av klagomålen framgår att rundstavarna i skallran kan lossna och bjällran ramla ut och på så sätt bli en s k smådel.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar